Akademik Özgeçmiş

 1. Adı Soyadı                   : Mustafa Kamil ÖZER  
 2. Doğum Tarihi             : 1950
 3. Unvanı                            : Profesör
 4. Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Antropoloji Ankara 1974
Doktora Spor Bilimleri Marmara 1985


Akademik Unvanlar

Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi 1987
Doç. Dr. Marmara Üniversitesi 1989
Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi 1996


Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 • M. Öztürk, Spor Yapmayan 11-12 Yaş Grubu Erkek Çocukların Motor Yetenekleri ile Yapısal Komponentlerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi, 1988.
 • C, Büyükeroğlu, “Çeşitli Yaş Gruplarındaki Elit Erkek Hentbol Oyuncularının Fiziki Yapıları ile Motor Performansları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi, 1989.
 • N, Sönmez, “Voleybolda Yapısal ve Fonksiyonel Komponentlerin İlişkilerinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi 1988.
 • Ş, Sarıoğlu, “15-22 Yaş Grubundaki Askeri Okul Öğrencilerinin Motorik ve Mesleki Performans Testleri Arasındaki İlişkiler”, Marmara Üniversitesi, 1989.
 • L, Tavacıoğlu, “Artistik Cimnastikte Kuvvet, Sürat ve Esneklik Parametrelerinin Performansa Etkileri”, Marmara Üniversitesi, 1989
 • İ, Gülmez,”Teniste Farklı Sonuç Bildirilerinin Motor Öğrenmeye Etkisi”, Marmara Üniversitesi, 1991.
 • H, Sancaklı, “Yetenek Arama Açısından Karakucak Güreş Projesinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, 1991.
 • E, Albayrak,” Marmara Üniversitesi Okul Takımlarında Yer Alan Kız-Erkek Öğrencilerin Antropometrik Yapıları ve Motorsal Test Sonuçlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, 1991.
 • A, Agopyan,”Ritmik Sportif Cimnastikte Morfolojik ve Motor Özelliklerin Performansa Etkileri”, Marmara Üniversitesi, 1993
 • A, E, Gürses,”Farklı Sosyo-Ekonomik Düzey Çocukların Motorik Özelliklerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, 1993.
 • H, Yaman, “Elit genç ritmik cimnastikçilerde sportif yüklenmelerin biyolojik olgunlaşma düzeyi üzerine etkileri”, Akdeniz Üniversitesi, 1998
 • E, Bayramoğlu, “Minik, yıldız ve genç basketbolcularda fizik yapı ve performans ilişkileri”, Akdeniz Üniversitesi, 1998
 • Civar, “Üniversiteli Sporcularda Bioelektrik İmpedans ve Antropometrik Beden Kompozisyonu Ölçümlerinin Geçerliliklerinin Karşılaştırılması”, Akdeniz Üniversitesi, 2002
 • Özdöl “Farklı spor türlerinde ve farklı yaş gruplarında detraining etkilerinin incelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi, 2003
 • İ. Orhan “Farklı Aerobik Aktivitelerde Kalp Atım Sayısı, Algılanan Zorluk Derecesi ve Tüketilen Oksijen Miktarının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, 2005
 • Aksoy, “Pendik İlçesi ortaokullarında öğrenim gören çocukların fiziksel aktivite düzeyleri, beden kütle indeksi ile benlik saygısı ilişkilerinin incelenmesi” Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Eylül 2015.
 • S. Özel, “Dayanıklılık aktivitesinde antrenman maskesi kullanımının etkilerinin incelenmesi” Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Haziran 2016.
 • Ü. Işık, 40-65 yaş arasındaki bireylerin fiziksel aktivite  ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi“ Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Haziran 2016.
 • Çakar S. A. Yoyo IRT 1 testinin ergobisiklet ve koşu bandına uyarlanması
  Adaptation of yoyo IRT 1 test to ergocycle and treadmi̇ll test. Kocaeli Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • UZUN BURÇİN, (2018). Beden eğitimi derslerinde basit aktivite ölçer (SAM) ve fitness eğitimi gözlem sistemi (SOFIT) sonuçlarının kalp atım hızı monitörü kayıtları ile karşılaştırılması, Gedik Üniversitesi>Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı
 • Özcan Sancar, (2019). ANAEROBİK BASAMAK TESTİNİN ALAN VE LABORATUVAR TESTLERİYLE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ, Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü->Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı

6.2 Doktora Tezleri

 • Ulusoy Yusuf (2019) Fitness Merkezi Eğitmenlerinin Besin Destekleri Ve Steroıd Kullanımına Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi. Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü>Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Çoşkun Ali, (2019). Ortaokul ve lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile yakın çevrede yürünebilirlik algılarının incelenmesi; Çanakkale ili örneği, Gedik Üniversitesi->Sağlık Bilimleri Enstitüsü>Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Özdöl, Puberte öncesi (9–10 yaş) çocuklarin okul içi bedensel aktivite düzeylerinin kalp atım sayısı monitörü, hareket sensörü ve fiziksel aktivite anketleri ile değerlendirilmesi, 2009.
 • Civar, Tahmin Edilen ve Ölçülen Rezidüel Volümün Beden Yoğunluğuna Etkisinin İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilileri Enstitüsü, 2008
 • Güvenç Antremanlı erkek çocuklarda aerobik ve anaerobik güç ve kapasite değişkenliğinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, 2007
 • H, Akkuş, “Elit Haltercilerin Antropometrik Özellikleri, Biyomotor Yetenekleri, Fizyolojik Özellikleri ve Başarıları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”, Marmara Üniversitesi, 1994
 • M, Öztürk, “Sprint Koşusunda Anaerobik Gücün Bazı Antropometrik, Motorik ve Fizyolojik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi, 1994.

Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 •  JAYAWARDENE Wasantha,PINAR SALİH,TORABI Mohammad,XUN Pengcheng,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2019). Obesity perception survey among youth in Turkey: instrument development and test-retest reliability. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 1228-1235., Doi: 10.3906/sag1811-56 (Yayın No: 5389245)
 • TAVACIOĞLU LEYLA,UÇAN EYÜP SABRİ,ÖZER MUSTAFA KAMİL,ARSLANOĞLU BİRGÜL,YERLİKAYA CEMİLE,ÇAP HAKAN (2018). Researching Regular Exercise Activities With Regard to Medical Profiles and Risk Factors Research on Istnabul Technical University ITU Students. Sport Sciences (NWSASPS), 11(3), 11-22., Doi: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.3.2B0104 (Yayın No: 4450139)
 • ÇOŞKUN ALİ,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2018). COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OFMIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL STUDENTS. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(8), 73-81. (Yayın No: 4771997)
 • NALBANT ÖZGÜR,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2018). Evaluation of the relationship between body composition and aerobic fitness in youth soccer players. Physical education of students, 22(5), 258-264., Doi: 10.15561/20755279.2018.0505 (Yayın No: 4383305)
 • PINAR YELİZ,ÇETİN ÖZDOĞAN EMEL,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2018). Farklı Meslek Gruplarında Fiziksel Aktivite Düzeyi. Eurasian Research in Sport Science, 3(1), 44-56., Doi: 10.22396/eriss.2018.35 (Yayın No: 5390255)
 • BAYDEMİR BARIŞ,YURDAKUL HÜSEYİN ÖZDEN,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2018). İlköğretim II. kademe çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi, kendini fiziksel tanımlama ve benlik saygısı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 15(2), 1050-1057., Doi: https://doi.org/10.14687/jhs.v15i2.4770 (Yayın No: 4282005)
 • Orhan İ, Toktas  N T,·Ozer K. Intermonitor Variability of RT3 Accelerometer during Different Activities Procedia – Social and Behavioral Sciences 02/2015; 174:3397-3404. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.1010
 • Şahin G, Özer MK, Söğütçü T, Bavli Ö, Serbes Ş, Yurdakul HÖ, Dohman Z, Gözaydın G. Regular Physical Activity habits in women.International Refereed Academic Journal of Sports.Vol:10 2014
 • Sahin G,  Sogutcu , Ozer M K. Exercise Frequency and Physical Fitness in Women. American International Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 12; Dec. 2013 http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_12_December_2013/17.pdf
 • Güvenç A, Açıkada C, Aslan A and Özer K. Daily Physical Activity and Physical Fitness In 11-To 15-Year-Old Trained and Untrained Turkish Boys. Journal of Sports Science and Medicine (2011) 10, 502-514 http://www.jssm.org/vol10/n3/13/v10n3- 13pdf.pdf
 • Özdöl Y., Özer K., Pınar S.(2010) The Effects of Thirty Day Detraining Session in Body Composition, Aerobic and Anaerobic Capacity on Pubertal Athletes. Scientific Report Series Physical Education and Sport, 14(1):181-186
 • Kamil Özer, Alparslan Erman, Emel Çetin and N. Füsun Toraman (2009) Leisure Physical Activity in Turkish Adults: Difference Between Urban and Squatter Areas. Asian Journal of Epidemipology. http://scialert.net/qredirect.php?doi=aje.2010.1.7&linkid=pdf
 • Civar, S., A. Aktop, E. Tercan, Y. Ozdol, and K. Ozer. Validity of leg-to-leg bioelectrical impedance measurement in highly active women. J. Strength Cond. Res. 20(2):359- 365. 2006
 • Civar S, Ozer K, Gursel E. Bioelectrical impedance: The effect of exercise on bioelectrical impedance measurement and calculation of body composition. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 77 (1): A37-A38 Suppl. S MAR 2006
 • Orhan I, Ozer K.. Examination of energy expenditure with activity monitors and American College of Sports Medicine formulas. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 77 (1): A39-A39 Suppl. S MAR 2006
 • Civar S, Özer K, Aktop A, Tercan E, Ayçeman N. Validity of Leg-To-Leg Biolectrical Impedance Measurement In Highly Active Males. Biology of Sport, 20 209-219, 2003.
 • Öztürk M., Özer K., Gökçe E. Evaluation of Blood lactate in young men after wingate anaerobic power test. Eastern Journal of Medicine 3 (1): 13-16, 1998.
 • Yaman, H., Ayçeman, N., Şentürk, Ü., Özer, K Kır Koşularında Yüklenmenin İdrarda Protein Atılımı Üzerine Etkileri. Spor Hekimliği Dergisi Vol33-2, Sf.77-86 Haziran 1998
 • İmamoğlu O. Özer K., Muratlı S., Hergüner G. Bayan judo milli takim sporcularinda antropometrik ve bazi fizyolojik parametrelerinin incelenmesi. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir. Spor-hekimligi-dergisi/Turkish-journal-of-sportsmedicine-(Izmir) 31(4), 1996, 177-188
 • Özer K, Odabaş İ, Pınar S, Tavacıoğlu L. 6-11 Yaş Cimnastikçilerinin Morfolojik Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 28, 4, 149-162 İzmir 1993.
 • Özer K, Pınar S, Tavacıoğlu L. Anthropometric Characteristics of Young Elite Male Gymnasts. Sports Science And Training, Questions of the Physical Culture. National Sports Academy Sofia Vol 2-3 1993.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.

 • ÇOŞKUN ALİ,ÖZER MUSTAFA KAMİL (2018). Orta Okul ve Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması. 10. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4295357
 • ÖZER MUSTAFA KAMİL (2016). Methodological Issues in the Assessment of Physical Activity. 14th International SportSciences Congress (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4498553)
 • Figen KALMIŞ, Sibel ERYIĞIT, Cesur ÇITAK, Murat KIZILIRMAK, M Kamil ÖZER. Üniversite Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışlarının İncelenmesi. 14th International Sport Sciences Congress, 01st – 04 th November 2016, Belek Antalya.
 • Serra Ayşe ÇAKAR1, M. Yavuz TAŞKIRAN2, M. Kamil ÖZER1Yoyo Irt 1 Testinin Ergobisiklet ve Koşu Bandina Uyarlanması. 14th International Sport Sciences Congress, 01st – 04 th November 2016, Belek Antalya.
 • M Sertaç ÖZEL, M Kamil ÖZER, Maksimal Aerobik Aktivitede Antrenman Maskesi Kullanımının Akut Etkilerinin İncelenmesi. 14th International Sport Sciences Congress, 01st – 04 th November 2016, Belek Antalya.
 • Kamil Özer Methodological Issues in the Assessment of Physical Activity, 14th International Sport Sciences Congress, 01st – 04 th November 2016, Belek Antalya.
 • Kamil Özer, Yeliz Özdöl. Three Yearly Variations of Some Anthropometric Measurement and Body Composition of Children in the Different Socio-Economic Status. WCES 2013, Roma.
 • Kamil Ozer, Yeliz Ozdol, Salih Pinar. The longitudinal study of obesity prevalence in different socioeconomic status for school children: a case study of obesity prevalence for school children in antalya region. Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012) 1592 – 1597 WCES 2012, Barcelona. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812014747
 • Yeliz Ozdol, M. Kamil Ozer, Salih Pinar, Emel Çetin. Investigation of physical activity levels by gender and residential areas: a case study on students in Akdeniz University. Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 1581 – 1586 WCES 2012, Barcelona.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812014723
 • Salih Pinar, Yeliz Ozdol, M. Kamil Ozer Investigation of physical activity levels of male students during school time: does participation in regular sport activities affect on physical activity levels of students? Procedia – Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 1609 – 1613, WCES 2012, Barcelona. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812014760
 • Serbes, Ş., Yalçin, O., Kaplan, N., Özer, M. K. Rüzgar Sörfçülerinde Yapısal Özellikler, Denge ve Performans İlişkisi / Physical Features, Balance and Performance Relationship in Wind Surfers. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya 2010
 • Güvenç, A., Açikada, C., Aslan, A., Aktop, A., Özer, K.Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan 11-15 Yaş Erkek Çocuklarda Günlük Fiziksel Aktivite Düzeyinin İncelenmesi / Daily Physical Activity in 11-15 Year-Old Turkish Boys: With Reference to Regular Sport Participation 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya 2010
 • Özdöl, Y., Cengiz, B., Pinar, S., Özer, K., Baran, F., Akay, S., Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi / The Investigation of Physical Activity Level of Physical Education Students in Akdeniz Unıversity 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya 2010
 • Özer K. Türk Çocuklarında Fiziksel Aktivite Düzeyi, Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi. Yakın Doğu Üniversitesi, 19-21Nisan 2010
 • Ozer K. Why we should move (keynote), ICHPER.SD Europe Congress. 22-24 April, 2009 Antalya
 • Özdöl Y, Civar S, Özer K. 8-9 yaş ilköğretim öğrencilerinin okul içi bedensel etkinliklrerinin incelenmesi. 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi. 3-5 Kasım 2006 Muğla Üniversitesi. Bildiri kitabı 458-461
 • Ozer K, Ozer D, Nalbant S, Baran F, Ceylan E T. The importance of sport improving the quality of life of intellectual disabled children , “Akdeniz University Sample”. Sport and quality of life conference, 6-7 November 2008, Brno
 • Civar S, Ozer K. Effect on biolectrical impedance analysis of maximal exercise. Sport and quality of life conference, 6-7 November 2008, Brno
 • Top, E., Ozer, D., Baran, F., Nalbant, S., Ozer, K. The effects of physical activity program on children with visually impairment. 16th ISAPA Congress 23-28 July 2007, Sao Poula , Rio Claro, Brasil.
 • Ozer K, Ozer D, Baran F, Nalbant S, Astar B, top E. An adapted physical education and sport program for athletes with special needs (2007). 16th ISAPA Congress 23-28 July 2007, Sao Poula , Rio Claro, Brasil.
 • Ozer K, Ozer D, Baran F, Nalbant S, Top E. An adapted physical education and sport class in Akdeniz University. 16th ISAPA Congress 23-28 July 2007, Sao Poula , Rio Claro, Brasil.
 • Ozer K, Erman E, Toraman F, Aktop A, Uğurlu A. Cardiovascular fitness, body composition, lipid profile and life style in a sample of healthy adult women. AIESEP 2006 Congress, 4-9 July 2006 Finland.
 • Özer K., Orhan I. Preliminary Study: Estimating Energy Expenditure From RT3 Accelerometry Counts. The 46th ICHPER.SD Anniversary Worl Congress November 9-13, 2005 İstanbul Turkey.
 • Özer K, Toraman F, Erman A. Socioeconomic Status, Smoking Habits, and physical Activity Levels of Turkish Adults in Antalya, Turkey. ICHPER-SD Forum&AAHPERD Convention, Chicago, Illinois, April 12-16, 2005.
 • Özer D, Baran F, Nalbant S, Aktop A, Özdöl Y, Özer K, Astar B. Special olympics unified sports: changes in male athletes during a football season. 15th International Symposium Adapted Physical Activity. 4-9 July 2005 Verona, Italy.
 • Özer K, Physical Activity as Key to a Healthier Future. Fitness & Wellness Symposium. The 46th ICHPER.SD Anniversary Worl Congress November 9-13, 2005 İstanbul Turkey
 • Ozer K, Odabas I. Age dependent distribution of skinfold thickness in Turkish Female. ICHPER-SD Forum&AAHPERD Convention, New Orleans, Luisiana, March 30-April 3, 2004.
 • Özdöl Y, Özer K, Orhan İ. Investigation Prevalence of Obesity and Overweight on School Children Who Have Different Socio-economic Status. The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSS 8th International Sports Science Congress. Abstract Book P.88, 17-20 November, 2004. Kemer, Antalya.
 • Orhan İ, Özer K, Özdöl Y. Sex Differences to Aerobic Exercise. The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSS 8th International Sports Science Congress. Abstract Book P.80, 17-20 November, 2004 Kemer, Antalya
 • Özer K, Talent Selection Is it Necessary or Sacrifice. 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSS 8th International Sports Science Congress. (Panel) 17-20 November, 2004 Kemer/Antalya
 • Civar S., Özer K., Aktop A. Üniversiteli Sporcularda Beden Kompozisyonunun Belirlenmesinde Biyoelrktrik İmpedans Ve Antropometrik Eşitliklerin Geçerliliklerinin İncelenmesi. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002 Antalya .
 • Özdöl Y., Özer K., Aktop A.,Orhan İ.,Şahin G., Ayçeman N. Genç Futbol Ve Voleybolcularda Detraining Etkileri. 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim 2002 Antalya
 • Odabaş İ, Özer K, Pehlivan A, Güler L. Evaluation of Body Fatness in Turkish Women Comparing with Their Ages 44th ICHPER.SD World Congress Taipei, 2002. Proceeding june 26-29 2002 453-458
 • Civar S, Özer K. Farklı Başarı Düzeyine Sahip Bayan Voleybolcuların Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. III. Uluslar arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi 02-04 Kasım 2001, Antalya.
 • Odabaş İ. Özer K., Pehlivan A. The physical structures of the individuals exercising for health. ICHPER.SD. 8th European Congress. St Mary’s University College, 14th to 19th July 1998
 • Altay F. Agopyan A, Özer K. Hazer T, Erman A, Pınar S, Erkut O. Minikler Kategorisindeki (6-8 Yaş) Sportif Ritmik Cimnastikçilerin Motorik ve Morfolojik Özelliklerine İlişkin Türkiye Normlarının Saptanmasına Yönelik Ön Çalışma. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 1996 Ankara.
 • Erman A, Özer K, Tatar N, Yaman H. Genç Kros Koşucuların Beden Kompozisyonlarının Farklı Regresyon Formülleri ile İncelenmesi. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 1996 Ankara.
 • Özer K, Odabaş İ, Pınar S, Tavacıoğlu L. Minik Cimnastikçilerde Ağırlığın Kestirilmesi ve İdeal Ağırlık. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 1996 Ankara
 • Özer K, Sayın M, Hasırcı S. Begabungstestprogramme Türkischer Turner und Ihre Ergebnisse. 3.DVS Symposium Trainingswissenschaft: Nachwuchstraining; Universitat Dortmund, 04, – 06. 10. 1995
 • Ozer K., Pinar S., Odabaş I., Tavacıoglu L., Agopyan A., Altay F., Erman A. Anthropometric Identification of Elementary Gymnasts in Turkey. International
 • Congress. Images of Sport in the World. 75th Anniversary of the Deutsche Sporthpochschule Köln German Sport University Cologne, November 1 – 5, 1995.
 • Agopyan A., Özer K., Altay F., Tavacıoglu L., Kayhan O. The Effects of Anthropometric Features to Performance in Rhythmic Sportive Gymnastics. International Congress. Images of Sport in the World. 75th Anniversary of the Deutsche Sporthpochschule Köln German Sport University Cologne, November 1- 5, 1995.
 • Özer K. “The Importance of Talent İdentification in Gymnastics.” 1993 Internatıonal gymnastics Symposium, August, 27-28 1993 İstanbul.
 • Özer K. Kasap H, Pınar S, Tavacıoğlu L. Strength, Flexibility, Anthropometric Characteristics and Performance in Elementary Gymnastics. 1993 İnternational Gymnastics Symposium, August, 27-28 1993 İstanbul.
 • Özer K. Tavacıoğlu L, Pınar S. Anthropometric Characteristics of Young Elite Rhythmic Sportive Gymnasts. 1993 İnternational Gymnastics Symposium, August, 27-28 1993 İstanbul
 • Özer K, Agopyan A. Predictors of Succses in Rhythmic Sportive Gymnastics. 1993 İnternational Gymnastics Symposium, August, 27-28 1993 İstanbul.

7.3 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Sahin G, Ugurlu E, Ozer MK, Ozgider C. Okul Cocuklarimiz Ne Kadar Aktif?.Uluslararasi Spor Arastirmalari Dergisi .Vol:3,No:2. 2011
 • Yaman H, Özer K. Elit Genç Ritmik Cimnastikçilerde Beden Bileşimi ile Kemik Yaşı İlişkisi: Kesitsel ve Tamamlayıcı Bir Ön Çalışma. Spor Bilimleri dergisi, Hacettepe J. Of Sport Sciences 2002, 13 (3). 14-23
 • Hindistan E. Muratlı S., Özer K:, Erman A. Eksantrik, Konsantrik ve Uzama Kısama Döngülü Kas Çalışmaları ile Yapılan Kuvvet Antrenmanlarının Dikey Sıçrama Performansına Etkisi. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Nisan 1999
 • Özer D., Aral N., Özer K., Güvenç A. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Özelliklerinin Normal Gelişim Gösteren Yaşıtları İle Karşılaştırılarak İncelenmesi. Celal Bayar Ün. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3/4, sf. 1-17, Aralık 1999
 • Özer D., Aral N., Özer K., Güvenç A., Tatar N., Hindistan E. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Motor Yeterliliklerinin Normal Gelişim Gösteren Yaşıtları İle Karşılaştırılarak İncelenmesi. Gazi Ün. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 4/3, sf.3-14, Temmuz 1999
 • Özer K. Pınar S., Tavacıoğlu L. Uluslar arası Boğaziçi Cimnastik Turnuvasında Dereceye Giren ve Girmeyen Cimnastikçilerin Vucut Tipi Ve Kompozisyonları Arasındaki Farklılıklar. Spor araştırmaları dergisi Cilt 1, Sayı 3, Sayfa 1-14, Aralık 1997
 • Tavacıoğlu L., Pınar S., Özer K. Behnke Somatogram Tekniğinin 7-10 Yaş Kiz ve Erkek Çocuklarına Uyarlanması. IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 1996 Ankara. Spor Araştırmaları dergisi Cilt 1 Sayı 3 sayfa 27-40, Aralık 1997..
 • Özer K, Kasap H, Erman A, Sayın M, HAsırcı S, ÖZsu S, Suveren S, Suveren S, Mengütay S, Pınar S, Agopyan A. Minik Cimnastikçilerde Motor Test Normları(1989-1994). (Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt:1, Sayı:1, Sf:20-26,
 • Özer K., Pınar S., Tavacıoğlu L., Erman A., Özsu S., Agopyan A., Öztürk M., Yalçıner M., Altay F. 7-10 Yaş erkek cimnastikçilerde longitudinal gelişim. (Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt:2,Sayı:2, Sf:18-28,Eylül 1996).
 • Özer K, Tavacıoğlu L, Pınar S. Elit Genç Bayan Cimnastikçilerin Antropometrik Özellikleri. Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı: 3 Eylül 1992 . Hacettepe Üniversitesi Ankara. Sayfa: 28-35.

7.4 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Özer K, Fiziksel Etkinliğin Ölçümü ve Değerlendirilmesi (Fiziksel Uygunluk Paneli). IX.Spor Hekimliği Kongresi 24-26 Ekim 2003 Nevşehir. Kongre Kitabı, 244-254.
 • Özdöl Y, Özer K, Farklı yaş gruplarında ve farklı spor branşlarında 30 günlük kısa süreli detraining periyodunun beden kompozisyonu üzerine etkisinin incelenmesi. IX.Spor Hekimliği Kongresi 24-26 Ekim 2003 Nevşehir. Kongre Kitabı, 452.
 • Orhan İ, Özdöl Y, Nalbant Ö, Tercan E, Kaplan Y, Taşralı S, Baran F, Civar S, Aktop A, Özer K, Yaylacı S. Farklı sosyoekonomik koşullarda yaşayan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin uzun dönemli incelenmesi; birinci yıl değerlendirmesi. IX.Spor Hekimliği Kongresi 24-26 Ekim 2003 Nevşehir. Kongre Kitabı, 447.
 • Özer K., Sayın M, Hasırcı S. Türk Cimnastiğinde Yetenek Belirleme Programı ve Sonuçları; 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, 20-22 Kasım 1992 Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayınları. No:3 Ankara. Sayfa:4-18 7
 • Özer K. “Yetenek Seçiminde Somatik Özellikler” (20-22 Kasım 1992 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi Paneli – Ankara)
 • Özer K. Sporda Eğitim ve Öğretim; T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Şurası Bildirileri 8-11 Mayıs 1990, Ankara. Sayfa: 56-64.
 • Özer K, Pınar S, Tavacıoğlu L, Erman E, Özsu S, Agopyan A, Öztürk M, Yalçıner M, Altay F. 7-10 Yaş Erkek Cimnastikçilerde Longitudinal Gelişim. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir
 • Erman A, Ertuğrul T, Özer K, Sarpyener K, Muratlı S, Metin G. 11-12 Yaş Erkek Yüzücü ve Tenisçilerin Wingate Anaerobik Güç Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir.
 • Özer K, Pınar S, Tavacıoğlu L. Üst Düzeydeki Cimnastikçilerin Antropometrik Özellikleri. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir.
 • Öztürk M, Özer K, Gökçe E, Erkan İ. Genç Erkeklerde Anaerobik Egzersiz Sonrasında Kanlaktik Asiti ve Nabız Değerlerinin İncelenmesi. V.Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24/09/1995, İzmir.

7.5 Diğer yayınlar

Kitaplar

 • Kamil ÖZER. Kinantropometri “Sporda Morfolojik Planlama. 1. Baskı Kazancı Yayınları İstanbul, 1993, 2. Baskı Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2009
 • Dilara Sevimay ÖZER, M. Kamil ÖZER. Çocuklarda Motor Gelişim Nobel Yayım Dağıtım Ankara. 2016  8. Baskı
 • Kamil ÖZER. Fiziksel Uygunluk Nobel Yayım Dağıtım, Ankara. 2016, 6.Baskı.
 • Kamil Özer (Çeviri Editörü). Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2013. ISBN : 978-605-133-658-9
 • Kamil ÖZER Artistik Cimnastik; İki Yıllık Temel Eğitim Programı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayın No: 111, 1992
 • Kamil ÖZER Artistik Cimnastik, “Antrenmanın Temelleri” Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayın No: 91 Gökçe Ofset . Ankara, 1989
 • Kamil ÖZER ALETLİ CİMNASTİK; Kuvvet, Esneklik, Taktik, Antrenman. İde Ajans, İstanbul 1983.
 • Kamil ÖZER ALETLİ CİMNASTİK, Temel Öğretim Yöntemleri, . İde Ajans, İstanbul 1983.

Kitap Bölüm Yazarlığı

 • Fiziksel Gelişim ve Gerileme; Yaşlanmanın Fiziksel Boyutları (Physical Dimensions of Aging. Spirduso/Francis/ MacRae) 2. Basımdan çeviri. Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2016. ISBN : 978-605-320-575-3
 • Egzersiz Fizyolojisinde Ölçüm için Yönlendirme; Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2013. ISBN : 978-605-133-658-9
 • Beden Kompozisyonu; Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2013. ISBN : 978-605-133-658-9
 • Aerobik Uygunluk; Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım Ankara, 2013. ISBN : 978-605-133-658-9
 • Personel Fitness Trainer, “Egzersiz Fizyolojisi”, Scala Matbaacılık Reklam Promasyon, İstanbul 2010
 • PERSONEL FITNESS TRAINER, “Sağlıklı Bireyler İçin Program Hazırlama ”, Scala Matbaacılık Reklam Promasyon, İstanbul 2010

Projeler

 • Antalya ilinde 40-64 yaş arası bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi. 2002.01.0200.006 Akdeniz Üniversitesi.
 • Puberte Öncesi (9-10Yaş) Çocukların Okul İçi Bedensel Aktivite Düzeylerinin Kalp atım sayısı monitörü, hareket sensörü ve fiziksel Aktivite Anketleri Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Tez Projesi proje no:2007.03.0122.007
 • Tahmin Edilen ve Ölçülen Rezidüel Volümün Beden Yoğunluğuna Etkisinin İncelenmesi. 2005.03.0122.010 Akdeniz Üniversitesi. Doktora Tez Projesi
 • Antremanlı erkek çocuklarda aerobik ve anaerobik güç ve kapasite değişkenliğinin incelenmesi. 2004.03.0122.004 Akdeniz Üniversitesi. Doktora Tez Projesi
 • Farklı Aerobik Aktivitelerde Kalp Atım Sayısı, Algılanan Zorluk Derecesi ve Tüketilen Oksijen Miktarının İncelenmesi. 2003.02.0122.03 Akdeniz Üniversitesi. Yüksek Lisans Tez Projesi.
 • Üniversiteli Sporcularda Bioelektrik İmpedans Ve Antropometrik Beden Kompozisyonu Ölçümlerinin Geçerliliklerinin Karşılaştırılması, 2000.02.0122.009 Akdeniz Üniversitesi. Yüksek Lisans Tez Projesi

İdari Görevler

Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı
Gedik Üniversitesi Rektör V. 2019
Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı 2018-2019
Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan 03.2012<>2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. BESYO Yüksekokul Müdürü 02.2011<>10.2011
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Yüksekokul Müdürü 05.2009<>06.2010
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. BESYO Bölüm Başkanı 03.2009<> 01.2012
Akdeniz Üniv. BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı 09.2000<>02.2009
Akdeniz Üniv. BESYO Yüksekokul Müdürü 09.1997<>09.2008
Akdeniz Üniv. BESYO Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 08.1997<>09.2000
Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi 09.1996<>09.2004
Akdeniz Üniversitesi Spor Birliği Başkanı 09.1996<>02.2008
Akdeniz Üniversitesi Üniv. BESYO Yüksekokul Müdür Yard. 09.1993<>09.1997
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Spor Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 10.1983<>08.1993
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkan Yard. 09.1982<>05.1986


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Kuruluş Tarih Aralığı
ICHPER.SD (Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon, Spor ve Dans Konseyi) 04.2000<> —
Akdeniz Spor Bilimleri Derneği 09.1997<> 2012
EAA (Avrupa Antropoloji Birliği) 02.1997<>01.2000
Spor Bilimleri Derneği 05.1996<> —
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi 03.1995<> —

Ödüller

TÜBİTAK yayın teşvik ödülü 2008
TÜBİTAK yayın teşvik ödülü 2006
ICHPER.SD Outstanding Leadership and contribution award. 2005
TÜBİTAK yayın teşvik ödülü 2003
Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi (20–22 Kasım 1992) bilimsel teşvik ödülü (Hacettepe Üniversitesi) 1992

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik yıl Dönem Dersin adı Haftalık

saati

Öğrenci

sayısı

                                                                                                                                                     Teo uyg
2017-18
GÜZ
Fiziksel aktivitenin Ölçümü ve Değ.
2 2 15
Sportif Performansın Ölçümü ve Değ. 2 2 44
Fiziksel Uygunluk 2 2 40
BAHAR Tez Projesi 2   5
Kinantropometri 3   8
Fiziksel uygunluğun Ölçümü ve Değ. 2 2 8
2018-2019
GÜZ
Kinantropometri
2 2 3
Beden Kompozisyonunun ölçümü ve değ. 2 2 6
Antrenman biliminde güncel yaklaşımlar 3 0 5
BAHAR Tez Projesi 2   5
Sportif Performansın Ölçümü ve Değ. 2 2 5
Topluma Hizmet Uygulaması 1 2 24