SUNUM HAZIRLAMA

 • Kapak slaytı konu başlığı ve hazırlayanlarla ilgili bilgiyi vermelidir.
 • İçindekiler slaytında içerik genel olarak alt başlıkları ile sıralanmalıdır.
 • 3. slaytta çalışmanın amacı kısaca verilmelidir.
 • Her alt başlık için yeni bir slayt hazırlanmalıdır.
 • Alt başlıklarla ilgili temel bilgiler maddeler halinde verilmelidir.
 • Konuyla ilgili görsel materyallerden yararlanılabilinir (resim, grafik vb)
 • Sonuç bölümünde konuyu bir slaytla özetleyebilirsiniz.
 • Alıntı yaptığınız bilgi için ilgili slaytın altında kırmızı italik kaynakça yazılmalıdır.
 • Son slaytta yararlanılan kaynaklar sırasıyla verilmelidir.
 • Her slayt 6 satır kadar olmasında yarar vardır.

HAB603 ANTRENMAN BİLİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

KONULAR                                                                                                       TESLİM TARİHİ

 • Yetenek Seçimi Ve Yönlendirilmesinde Güncel Gelişmeler       5 Kasım
 • Antrenman Yönteminde Güncel Gelişmeler                                    12 Kasım
 • Performans Ölçümünde Yeni Yöntemler                                           19 Kasım
 • Yarışma Kurallarında Yeni Eğilimler                                                     26 Kasım
 • Antrenman Biliminde Endüstri 4.0 Etkisi                                         17 Aralık

KAYNAKLAR

 • https://link.springer.com/journal/11332
 • https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000838
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217305800
 • http://nass.atu.ac.ir/
 • https://www.jstor.org/stable/20761982?seq=13#metadata_info_tab_contents
 • https://efsupit.ro/
 • https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2018-4-page-1.htm#
 • https://irispublishers.com/gjor/fulltext/emerging-approaches-in-analysis-and-evaluation-in-sports-science.ID.000502.php
 • https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17430437.2018.1555209?needAccess=true
 • https://digitalcommons.wku.edu/ijes/
 • https://www.jsams.org/
 • https://lib.lcu.edu/c.php?g=18702&p=105663
 • https://newsportfuture.com/sports-science/

HAB605 BEDEN KOMPOZİSYONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KONULAR                                                                                                                TESLİM TARİHİ

 • Beden Kompozisyonuna giriş ve tanımlar                              5 Kasım
 • Antropometrik Ölçme teknikleri                                              12 Kasım
 • Biyoelektrik impedans ölçme tekniği                                      26 Kasım
 • Sualtı tarım yöntemi ile beden kompozisyonu ölçümü           03 Aralık
 • Beden Kompozisyonunda biyokimyasal yöntemler                17 aralık

KAYNAKLAR

 • Özer K. Sporda Morfolojik Planlama 2009 Nobel Yayınları
 • Özer K. Fiziksel Uygunluk 2016 Nobel Yayınları
 • Heyward H. & Wagner D R. Applied body composition assessment 2004. Human Kinetics

HAB504 Sportif Performans Ölç. Değ.

 
KONULAR Tarih Adı DOKÜMAN
1 Sporda performans giriş ve tanımlar GENEL GİRİŞ
2 Egzersiz fizyolojisi Kısım I TANIMLAR TANIM
3 Kas Kuvveti KUVVET
4 Anaerobik uygunluğun ölçümü  ANAEROB
5 Aerobik testler (Lab) YUSUFCAN AEROB
6 Kardiovasküler fonksiyon YİĞİTCAN
7 Solunum Fonksiyonu BURAK
8 Sprint yatay Kuvvet/ Dikey sıçrama BÜNYAMİN
9  Anaerobik Bisiklet /step testleri BÜNYAMİN
10 Fonksiyonel testler YİĞİTCAN
11 Sürat Testleri YUSUFCAN
12 Reaksiyon testleri BURAK
13 Psikolojik testler
14 Performans analizi uygulaması 15 Mayıs

Ölçme ve değerlendirme 

 • ARA SINAV                  %40
  • Yazılı                           %50
  • Uygulama               %50
 • YIL SONU SINAVI    %60
  • Sunum                      %40
  • Yazılı                          %60
 • Önerilen Yayınlar:
 • M. Kamil Özer.  Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayınları 2016,
 • M. Kamil Özer (Çeviri Editörü). Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım  Ankara, 2013. ISBN : 978-      605-133-658-9