HAB605 BEDEN KOMPOZİSYONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KONULAR                                                                                                                TESLİM TARİHİ

  • Beden Kompozisyonuna giriş ve tanımlar                              5 Kasım
  • Antropometrik Ölçme teknikleri                                              12 Kasım
  • Biyoelektrik impedans ölçme tekniği                                      26 Kasım
  • Sualtı tarım yöntemi ile beden kompozisyonu ölçümü           03 Aralık
  • Beden Kompozisyonunda biyokimyasal yöntemler                17 aralık

KAYNAKLAR

  • Özer K. Sporda Morfolojik Planlama 2009 Nobel Yayınları
  • Özer K. Fiziksel Uygunluk 2016 Nobel Yayınları
  • Heyward H. & Wagner D R. Applied body composition assessment 2004. Human Kinetics