Kitaplar

1.        M. Kamil Özer (Çeviri Editörü). Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvar El Kitabı William C. Beam ve Gene M. Adams, 6. Basımdan Çeviri. Nobel Yayım Dağıtım  Ankara, 2013. ISBN : 978-      605-133-658-9
2.         M. Kamil ÖZER. Fiziksel Uygunluk Nobel Yayım Dağıtım  Ankara. 2001, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016  6 Baskı.
3.         Dilara Sevimay ÖZER, M. Kamil ÖZER. Çocuklarda Motor Gelişim Nobel Yayım Dağıtım  Ankara. 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016  9 Baskı
4.         Kamil ÖZER. Kinantropometri “Sporda Morfolojij Planlama. 1. Baskı Kazancı Yayınları İstanbul, 1993, 2. Baskı Nobel Yayım Dağıtım  Ankara, 2009
5.         M. Kamil ÖZER Artistik Cimnastik; İki Yıllık Temel Eğitim Programı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayın No: 111, 1992
6.         M. Kamil ÖZER Artistik Cimnastik, “Antrenmanın Temelleri” Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayın No: 91 Gökçe Ofset . Ankara, 1989
7.         M. Kamil ÖZER ALETLİ CİMNASTİK; Kuvvet, Esneklik, Taktik, Antrenman.  İde Ajans, İstanbul 1983.
8.         M. Kamil ÖZER ALETLİ CİMNASTİK, Temel Öğretim Yöntemleri, .  İde Ajans, İstanbul 1983.
KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI
1.        M. Kamil ÖZER, Gülşah ŞAHİN. PERSONEL FITNESS TRAINER, “Egzersiz Fizyolojisi”, Scala Matbaacılık Reklam Promasyon, İstanbul 2010

2.        M. Kamil ÖZER, Gülşah ŞAHİN.   PERSONEL FITNESS TRAINER, “Sağlıklı Bireyler İçin Program Hazırlama ”, Scala Matbaacılık Reklam Promasyon, İstanbul  2010

3.         N.Füsun Toraman, Gülşah Şahin (Çeviri Editörleri) Yaşlanmanın Fiziksel Boyutları (Spirduso/Francis/MacRae Physical Dimensions of Aging) Nobel Yayınları, Aralık 2016
4. Yavuz Taşkıran (Editör). Spor Bilimlerine Giriş ve Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri. (Bölüm: Sporda Morfolojik Planlama)  Ergün Yayınevi, İzmir Nisan 2018