SUNUM HAZIRLAMA

  • Kapak slaytı konu başlığı ve hazırlayanlarla ilgili bilgiyi vermelidir.
  • İçindekiler slaytında içerik genel olarak alt başlıkları ile sıralanmalıdır.
  • 3. slaytta çalışmanın amacı kısaca verilmelidir.
  • Her alt başlık için yeni bir slayt hazırlanmalıdır.
  • Alt başlıklarla ilgili temel bilgiler maddeler halinde verilmelidir.
  • Konuyla ilgili görsel materyallerden yararlanılabilinir (resim, grafik vb)
  • Sonuç bölümünde konuyu bir slaytla özetleyebilirsiniz.
  • Alıntı yaptığınız bilgi için ilgili slaytın altında kırmızı italik kaynakça yazılmalıdır.
  • Son slaytta yararlanılan kaynaklar sırasıyla verilmelidir.
  • Her slayt 6 satır kadar olmasında yarar vardır.